Başlangıç Tarihi


20 Şubat 2022

Süre


24 Ay

Destekleyen

AB Komisyonu Erasmus+ programı

Program Türü

Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları

About project photo

Proje Öncelikleri:

  • OKUL
    Öğretmenleri, okul liderlerini ve diğer öğretmenlik mesleklerini desteklemek
  • YATAY
    Ortak değerler, sivil katılım ve katılım
  • OKUL
    Öğrenme dezavantajı, okulu erken terk etme ve temel becerilerde düşük yeterlilikle mücadele

EDU MAP projesi, okul öğretmenlerini bağımlılığı tanıma konusunda hazırlamayı ve eğitmeyi ve sonraki adımlar konusunda bilgi sahibi olmayı, böylece müdahale ihtiyacını değerlendirerek bağımlılık sorunları olan öğrencilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Hedef kitle:

1. Okul öğretmenleri (ilkokul, ortaokul ve liselerden): 900 (her ortak ülkeden 150)
2. Okul müdürleri: 120 (her ortak ülkeden 20)
Toplam katılımcı sayısı 1020 olacaktır.

Katılımcılar proje faaliyetlerine farklı aşamalarda dahil olacaklardır:

– proje eğitiminin katılımcıları olarak
– alınan eğitimin değerlendiricileri olarak
– proje ortakları tarafından düzenlenen konferans ve seminerlerin katılımcıları olarak.

Proje, politika yapıcılara mümkün olan en iyi cevapları vermek için nicel ve nitel yöntemleri birleştirerek uluslararası bir sorun haline gelen bağımlılık sorununun değerlendirilmesini sağlamanın yanı sıra yenilikçi çözümler sunmayı amaçlamaktadır.

Faydalanıcılar:

1. İlkokul öğrencileri
2. Ortaokul öğrencileri
3. Lise öğrencileri
4. Ebeveynler, öğrencilerin aile üyeleri
5. Aile ve okul konseyi sorumluları ve üyeleri
6. Gençlik çalışanları ve gönüllüler
7. Eğitim STK temsilcileri
8. Yerel eğitim yetkilileri
Toplam yararlanıcı sayısı: 29120