Aloituspäivä


20. helmikuuta 2022

Kesto


24 kk

Rahoitus

EU Komission Erasmus+ ohjelma

Toimet

Yhteistyöverkoston ja kumppanuuksien luominen peruskouluopetuksen piiriin.

About project photo

Projektin päätavoitteet:

Opettajien, koulun johtajien sekä muiden opetuksen ammattilaisten tukeminen.

Vaakasuora: Yhteiset arvot, kansalaistoiminta ja osallisuus
Oppimisvaikeuksien vähentäminen, koulusta poisjääminen ja alentunut oppiminen ja selviytyminen tehtävistä


EDU MAP projektin tavoitteena on valmistella ja kouluttaa koulun opettajia tunnistamaan riippuvuuksia sekä esitellä tapoja edetä riippuvuuksien tunnistamisessa ja arviointimenetelmien käytössä mahdollisten asiaan puuttumisen varalta.

Kohderyhmä:

1. Opettajat (peruskoulu, yläaste, lukio): 900 (150 jokaisesta kumppanimaasta)
2. Koulun johtajat: 120 (20 jokaisesta maasta)
3. Projektin osallistuvat 1020 henkilöä, jotka osallistuvat projektiin tavalla tai toisella sen eri vaiheissa.
– Projektin koulutuksiin osallistujina
– Vastaanotetun koulutuksen arvioijina
– Projektin kumppanien järjestämien seminaarien ja konferenssien osallistujina
Projektin tavoitteena on tarjota lisäksi tarjota innovatiivisia ratkaisuja riippuvuuksien arviointivälineiden käyttöön, sillä ongelma vaikuttaa olevan kansainvälinen ilmiö, yhdistäen sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, parhaiden mahdollisten vastausten tarjoamiseksi päättäjille.

Kohderyhmä:

– Peruskoulun, yläasteen ja lukion oppilaat, vanhemmat ja perheenjäsenet
– Perhetyö ja opetustoimi, koulun hallinto, vastaavat jäsenet
– Nuorisotyö ja vapaaehtoiset
– Koulutukseen erikoistuvat kansalaisjärjestöt ja heidän edustajansa
– Paikalliset koulutusviranomaiset

Kohderyhmän tavoitekoko 29120