Projektin käytännön hyödyt:

1. Koulutusmateriaali riippuvuuksiin liittyen.

Oppimateriaali tarjoaa kattavan koulutuspaketin riippuvuuksiin ja päihteiden käyttöön liittyen, painottaen ennaltaehkäisyä.

2. Opetusvideot koulun opettajille

Siellä on 4 tukevaa videota päihteiden väärinkäytöstä ja innostaa ja sitouttaa opettajia projektioppimistoimintoihin.

 

3. Opas päihteiden väärinkäytön psykologisiin oireisiin

Koulutusmateriaalin eri luvut käsittelevät seuraavia teemoja:

  • Kuinka vahvasti päihteet vaikuttavat psykologisiin tekijöihin?
  • Päihteidenkäytön psykologiset vaikutukset yksilöön
  • Päihteet ja mielenterveys
  • Päihteet ja tunne-elämä
  • Lyhyen ja pitkän tähtäimen fyysiset ja psykologiset vaikutukset ja tunnusmerkit
  • Käytännön vinkkejä opettajille

 

 

4. Opaskirja päihteiden väärinkäytön sosiaalisten oireiden määrittelemiseen

Opaskirjan luvut ovat:

  • Sosiaaliset ongelmat kotona ja perhe-elämässä
  • Sosiaaliset asiat koulun ilmapiirissä
  • Sosiaaliset ongelmat persoonallisuudessa ja ihmissuhteissa

 

5. Ennaltaehkäisevän päihdekoulutuksen verkkotyökalusarja opettajille

Opettajille tarkoitettu verkkotyökalu sisältää opettajille ehdotettuja toimintoja huumeiden ja päihteiden väärinkäytön koulutustilaisuuksien järjestämiseksi opiskelijoille, joilla on tarvittavat tiedot terveellisten elämäntapojen noudattamisesta.