Začetni datum


20. februar 2022

Trajanje


24 mesecev

Projekt financira

Evropska komisija (program Erasmus+)

Ukrep

Partnersko sodelovanje v šolskem izobraževanju

About project photo

Prioritete projekta:

 • SCH
  Podpora učiteljem, vodjem šol in drugim učiteljskim poklicem
 • HORIZONTALNO
  Skupne vrednote, civilno udejstvovanje in sodelovanje
 • SCH
  Boj proti prikrajšanosti pri učenju, zgodnjemu opuščanju šolanja in nizki usposobljenosti v osnovnih spretnostih

  Namen projekta EDU MAP je pripraviti in usposobiti šolske učitelje za prepoznavanje odvisnosti ter dobra obveščenost o tem, kako pomagati učencem, ki imajo težave z odvisnostjo, z oceno potrebe po ukrepanju.

Ciljna skupina:

1. Šolski učitelji (iz osnovnih, srednjih in srednjih šol): 900 (150 iz vsake partnerske države)
2. Direktorji šol: 120 (20 iz vsake partnerske države)
Skupno bo 1020 udeležencev.

Udeleženci bodo vključeni v projektne aktivnosti v različnih fazah:

– kot udeleženci projektnega usposabljanja
– kot ocenjevalci prejetega usposabljanja
– kot udeleženci konferenc in seminarjev, ki jih organizirajo projektni partnerji.

Cilj projekta je ponuditi inovativne rešitve skupaj z oceno problema odvisnosti, ki se zdi mednarodni problem, z združevanjem kvantitativnih in kvalitativnih metod, da bi oblikovalcem politik zagotovil najboljše možne odgovore.

Upravičenci:

1. Osnovnošolci
2. Srednješolci
3. Študenti višjih šol
4. Starši, družinski člani učencev
5. Odgovorni in člani družinskega in šolskega sveta
6. Mladinski delavci in prostovoljci
7. Predstavniki izobraževalnih nevladnih organizacij
8. Lokalni izobraževalni deležniki
Skupno število upravičencev: 29120