Učitelji in učenci se soočajo s težavami, ki rušijo njihov delovni ritem, kar je še poslabšala pandemija COVID-19.
Vrh vseh težav predstavlja odvisnost.
Cilj projekta EDU MAP je usposobiti učitelje za nudenje pomoči zasvojenim učencem.
Previous
Next

Izobraževalno gradivo za preprečevanje zlorabe substanc