Öğretmenler ve öğrenciler, iş ritimlerini bozan ve COVID-19 salgını nedeniyle daha da kötüleşen sorunlar yaşamaktadırlar.
Bu sorunların başında bağımlılık gelmektedir.
EDU MAP projesi, okul öğretmenlerini bağımlılığı olan öğrencilere yardım etme konusunda hazırlamayı ve eğitmeyi amaçlamaktadır.
Previous
Next

Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Eğitim Materyalleri