Pradžia


vasario mėn 20 diena, 2022

Trukmė


24 mėnesiai

Projektą finansuoja

Europos Komisija (Erasmus+ programa)

Priemonė

Bendradarbiavimo partnerystė mokyklų srityje

About project photo

Projekto prioritetai:

 • SCH
  Pagalba mokytojams, mokyklų vadovams ir kitų mokytojų profesijų atstovams
 • HORIZONTALIEJI
  Bendros vertybės, pilietinis įsitraukimas ir dalyvavimas
 • SCH
  Kovos su mokymosi nepalankiomis problemomis, ankstyvu mokyklos nebaigimu ir žemu pagrindinių įgūdžių mokėjimu

  EDU MAP projektu siekiama parengti ir apmokyti mokyklų mokytojus atpažinti priklausomybę ir būti gerai informuotiems, kokių veiksmų imtis toliau, taip padedant mokiniams, turintiems priklausomybės problemų, įvertinant intervencijos poreikį.

Tikslinės grupės:

1. Mokytojai (pradinių, vidurinių ir aukštųjų mokyklų): 900 (150 iš kiekvienos šalies partnerės)
2. Mokyklų direktorių: 120 (20 iš kiekvienos šalies partnerės)
Iš viso dalyvaus 1020 dalyvių

Dalyviai bus įtraukti į projekto veiklą įvairiais etapais:

– kaip projekto mokymų dalyviai
– kaip gautų mokymų vertintojai
– kaip projekto partnerių organizuojamų konferencijų ir seminarų dalyviai.

Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus ir įvertinti priklausomybės problemą, kuri tampa tarptautine problema, derinant kiekybinius ir kokybinius metodus, kad politikos formuotojams būtų pateikti geriausi įmanomi atsakymai.

Naudos gavėjai:
1. Pradinių klasių mokiniai
2. Vidurinių klasių mokiniai
3. Gimnazistai
4. Mokinių tėvai bei šeimos nariai
5. Šeimos ir mokyklos tarybos atsakingi asmenys ir nariai
6. Jaunimo darbuotojai ir savanoriai
7. Švietimo NVO atstovai
8. Vietos švietimo institucijos
Bendras naudos gavėjų skaičius: 29120