Ημερομηνία έναρξης


20 Φεβρουαρίου 2022

Διάρκεια:


24 μήνες

Χρηματοδοτείται από

της Επιτροπής της ΕΕ

Μέτρο

Συμπράξεις συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση

About project photo

Προτεραιότητες έργων:

 • SCH
  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών, των διευθυντών σχολείων και άλλων διδακτικών επαγγελμάτων
 • ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
  Κοινές αξίες, εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών
 • SCH
  Αντιμετώπιση των μαθησιακών μειονεκτημάτων, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της χαμηλής επάρκειας σε βασικές δεξιότητες

  Το έργο EDU MAP έχει ως στόχο να προετοιμάσει και να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στην αναγνώριση του εθισμού και να είναι καλά ενημερωμένοι για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, βοηθώντας έτσι τους μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού, αξιολογώντας την ανάγκη παρέμβασης.

Ομάδα-στόχος:

1. Σχολικοί δάσκαλοι (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης): (150 από κάθε χώρα-εταίρο): 900 (150 από κάθε χώρα-εταίρο)
2. Διευθυντές σχολείων: (20 από κάθε χώρα εταίρο)
Το σύνολο των συμμετεχόντων θα είναι 1020

Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στις δραστηριότητες του έργου σε διάφορα στάδια:

– ως συμμετέχοντες στην εκπαίδευση για το έργο
– ως αξιολογητές της κατάρτισης που έλαβαν
– ως συμμετέχοντες σε συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνονται από τους εταίρους του έργου.

Στόχος του έργου είναι να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και παράλληλα να παρέχει αξιολόγηση του προβλήματος της εξάρτησης, το οποίο αποτελεί διεθνές πρόβλημα, συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους προκειμένου να δοθούν οι καλύτερες δυνατές απαντήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ωφελούμενοι:

1. Μαθητές δημοτικού σχολείου
2. Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
3. Μαθητές λυκείου
4. Γονείς, μέλη της οικογένειας των μαθητών
5. Υπεύθυνοι και μέλη του οικογενειακού και σχολικού συμβουλίου
6. Εργαζόμενοι και εθελοντές νεολαίας
7. Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ΜΚΟ
8. Τοπικές εκπαιδευτικές αρχές
Συνολικός αριθμός δικαιούχων: 29120