Τα απτά αποτελέσματα του έργου είναι:

1. Εγχειρίδιο αναφοράς για την κατάχρηση ουσιών

Το εγχειρίδιο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη, εκπαιδευτικά προσανατολισμένη προσέγγιση σχετικά με τη χρήση, την κατάχρηση και την εξάρτηση από ουσίες, με έμφαση στην πρόληψη.

 

2. Εκπαιδευτικά υποστηρικτικά βίντεο για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων

Υπάρχουν 4 υποστηρικτικά βίντεο σχετικά με την κατάχρηση ουσιών και εμπνέουν και εμπλέκουν τους εκπαιδευτικούς σε μαθησιακές δραστηριότητες σχεδίου.

 

3. Οδηγός για τον ορισμό των ψυχολογικών συμπτωμάτων της κατάχρησης ουσιών

Τα κεφάλαια του εγχειριδίου είναι τα εξής:

  • Πόσο σοβαρά επηρεάζει η κατάχρηση ουσιών τις ψυχολογικές καταστάσεις;
  • Ψυχολογικές επιπτώσεις της κατάχρησης ουσιών στο άτομο
  • Συνδέσεις μεταξύ της κατάχρησης ουσιών και της ψυχικής υγείας
  • Συναισθηματικές επιπτώσεις της κατάχρησης ουσιών στο άτομο
  • Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα της χρήσης ουσιών στους μαθητές
  • Πρακτικές συμβουλές προς τους εκπαιδευτικούς

 

 

4. Οδηγός για τον ορισμό των κοινωνικών συμπτωμάτων της κατάχρησης ουσιών

Τα κεφάλαια του εγχειριδίου είναι τα εξής:

  • Κοινωνικά ζητήματα στην οικιακή και οικογενειακή ζωή
  • Κοινωνικά ζητήματα στη σχολική ατμόσφαιρα
  • Κοινωνικά ζητήματα στην προσωπικότητα και τις σχέσεις

 

 

5. Διαδικτυακή εργαλειοθήκη προληπτικής εκπαίδευσης για την κατάχρηση ουσιών για εκπαιδευτικούς

Μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει προτεινόμενες δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς ώστε να διεξάγουν συνεδρίες εκπαίδευσης για τα ναρκωτικά και την κατάχρηση ουσιών για τους μαθητές με σχετικές γνώσεις για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.