Εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα που καταστρέφουν τον ρυθμό εργασίας, τα οποία επιδεινώνονται από την πανδημία COVID-19.
Στην κορυφή αυτών των προβλημάτων βρίσκεται ο εθισμός.
Το πρόγραμμα EDU MAP αποσκοπεί στην προετοιμασία και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών των σχολείων για τη βοήθεια των μαθητών που έχουν εθισμό.
Previous
Next

Εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψη της κατάχρησης ουσιών