Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου EDU MAP διοργανώθηκε ως διαδικτυακή TPM στις 26 Απριλίου 2022.
Οι εταίροι συζήτησαν τις ακόλουθες λεπτομέρειες και μοιράστηκαν τις ιδέες τους για να γίνει μια καλή αρχή για την υλοποίηση και τη διαχείριση του έργου.

1. Καλωσόρισμα και γενική παρουσίαση του έργου (με επικεφαλής τον λιθουανικό οργανισμό)
2. Δικτυακός τόπος (με επικεφαλής την αυστριακή οργάνωση)
3. Στρατηγική ποιότητας (με επικεφαλής τον ελληνικό οργανισμό)
4. Σχέδιο διάδοσης (με επικεφαλής τον τουρκικό οργανισμό)
5. Λογότυπο του έργου
6. Σχέδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
7. Παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων του έργου (με επικεφαλής τη λιθουανική οργάνωση)
8. Διαχείριση του έργου, σχέδιο επικοινωνίας και άλλα θέματα (με επικεφαλής τη λιθουανική οργάνωση)
9. AOB